Scroll to top
© NEYRO DIQQƏT RƏSMI VEB SAYTI
Səhm
İdrak İnkişaf Oyunları

Mind Powerful Ages 12+

Mind Powerful Oyunu iki hissədən ibarətdir;
Birinci hissədə; Ardıcıllıq və məlumatı işləmə bacarıqlarını aktivləşdirərək diqqəti davamlı olaraq işlətmək, beləliklə rahat qəbul edən və qavraması açıq bir zehin hədəflənir.
İkinci hissədə, yuxarıda göstərilən qabiliyyətlərə əlavə olaraq, bölünmüş diqqətlə bağlı tapşırığın əlavə edilməsi ilə zehnin daha funksional işləməsi hədəflənir.
Neyro Diqqət Metodu ilə Sürətli Qavrama, Effektiv Oxuma və Öyrənmə Onlayn kursu iştirakçılarına bu oyunumuz hədiyyə olaraq göndərilir.