Scroll to top
© NEYRO DIQQƏT RƏSMI VEB SAYTI
Səhm
İdrak İnkişaf Oyunları

Mind Powerful Ages 9-12

Mind Powerful Oyunu iki hissədən ibarətdir.
Birinci hissədə; Ardıcıllıq və məlumatı işləmə bacarıqlarını aktivləşdirərək diqqəti davamlı olaraq işlətmək, beləliklə rahat qəbul edən və qavraması açıq olan zehin hədəflənir.
İkinci hissədə, yuxarıda göstərilən qabiliyyətlərə əlavə olaraq, bölünmüş diqqət ilə bağlı tapşırığın əlavə edilməsi ilə zehinmiz daha da funksional çalışır.
Neyro Diqqət Metodu ilə Sürətli Qavrama, Effektiv Oxuma və Öyrənmə onlayn kursu alan iştirakçılarına hədiyyə olaraq göndərilir.