Scroll to top
© NEYRO DIQQƏT RƏSMI VEB SAYTI
Səhm
İdrak İnkişaf Oyunları

Multi Mind

Görsəl və eşitmə duyqularının eyni vaxtda işlənməsi ilə sensor inteqrasiya hədəflənir. Bu şəkildə məlumatlar paralel işlənmə ilə daha yaxşı algılanır.