Scroll to top
© NEYRO DIQQƏT RƏSMI VEB SAYTI
Səhm
İdrak İnkişaf Oyunları

Multi Next Level

Paralel işləmə sistemi və qısa müddətli yaddaş fenomeninin sinxronizasiyası sayəsində üst səviyyəli zehni funksiya hədəflənir.