Scroll to top
© NEYRO DIQQƏT RƏSMI VEB SAYTI
Səhm
İdrak İnkişaf Oyunları

Multi

Bölünmüş diqqət qabiliyyətinin zehni idarəetmə mexanizması ilə eyni vaxtda işləməsi nəticəsində paralel olaraq məlumatları hazırlamağa keçid hədəflənir.