Scroll to top
© NEYRO DIQQƏT RƏSMI VEB SAYTI
Səhm
İdrak İnkişaf Oyunları

Rapid Mind

Zehnin işləmə gücünü, qısamüddətli yaddaşını və bölünmüş diqqət bacarıqlarını eyni vaxtda aktivləşdirərək, məlumatları daha sürətli qavramağı və daha asan şəkildə işlənməsini hədəfləyən oyunumuzdur.