Scroll to top
© NEYRO DIQQƏT RƏSMI VEB SAYTI
Səhm
İdrak İnkişaf Oyunları

Working Memory

Working Memory (İşləyən yaddaş) Oyunu iki hissədən ibarətdir;
Birinci hissədə; Ardıcıllıq və qısamüddətli yaddaşın fəaliyyətə başlatması ilə öyrənmə zamanı məlumatlar zehində daha yaxşı saxlanılaraq, işlənir.
İkinci hissədə, yuxarıda göstərilənlərə əlavə olaraq, bölünmüş diqqət funksiyasını eyni vaxtda fealiyyətə başlatmaqla irəli səviyyəli İşləmə Yaddaşı hədəflənir.