Scroll to top
© NEYRO DIQQƏT RƏSMI VEB SAYTI
Səhm

İdrak İnkişaf Oyunları


NEYRO DIQQƏT METODU

NEYRO DİQQƏT METODU İLƏ İDRAK ƏSASLI İNKİŞAF OYUNLARI

Oyun qədim dövrlərdən bəri insan inkişafında mühüm yer tutmaqdadır.

Bu reallığa əsasən sizin üçün Neyro Diqqət Metodu ilə idrak əsaslı inkişaf oyunları hazırladıq.

Oyunlarımızın məntiqi əsasında, Neyro Diqqət Metodu ilə birlikdə aşağıdakı tövsiye ələ alınmaqdadır.

Beyin hüceyrələri arasındakı əlaqələri artıraraq onları yenidən təşkil edə bilərik.

 

 

 

Neyro Diqqət İdrak İnkişaf Oyunlarını Nəzərdən Keçirin