Scroll to top
© NEYRO DIQQƏT RƏSMI VEB SAYTI
Səhm
İdrak İnkişaf Oyunları

Plan

İdrak proseslerində planlama sisteminin inkişafı üçün hazırlanmış oyunumuzdur.
Oyunun irəli səviyyələrində işləmə gücü və işləyən yaddaş sisteminin inteqrasiyasıilə üst səviyyədə zehni planlama bacarıqları məqsədlənmişdir.